Meestertitel

De meestertitel ‘branche erkende meesterslager’ is in het leven geroepen om een aantal redenen. Om als slagersbranche een aantrekkingskracht te hebben en te krijgen bij het publiek, is het hebben van meesterslagers heel belangrijk.

Door de aanwezigheid van meesterslagers in de branche verbetert het imago van de slagers bij het grote publiek en wordt het vakmanschap nog verder geprofessionaliseerd. Bij andere branches, zoals de horeca en de bakkerij, heeft de introductie van een meestertitel gezorgd voor een herwaardering van het ambacht binnen en buiten de branche. Met als resultaat een verbetering van de instroom in de branche.

De titel branche erkende meesterslager is er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Het behalen van de meestertitel is de kroon op jouw werk en is het bewijs dat jij een slager bent die op topniveau functioneert. De meestertitel is een persoonlijke titel die na het afleggen van een meesterproef wordt toegekend, dus zowel ondernemer als medewerker m/v kan de meesterproef afleggen.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan deelname. De kosten bedragen € 5.000 ex BTW.Je neemt deel als je je hebt geregistreerd nadat je de intake hebt doorlopen. Er zijn geen kosten verbonden aan de intake.

Vanuit de Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) worden subsidies verstrekt. Als je als ondernemer de meesterproef aflegt, dan ontvang je € 1.250 subsidie. Ben je een werknemer en ga je op voor de meesterproef? Dan ontvang je 50% subsidie.

Meld je aan als geïnteresseerde