Hoe

De meestertitel ‘branche erkende meesterslager’ is de hoogst haalbare titel in de branche. De meesterproef test jou als slager door praktijk- en theorieopdrachten op de volgende onderdelen:

  • Praktijk (worstmakerij, traiteur, vers vleesbewerking)
  • Vakkennis
  • Ondernemersvaardigheden
  • Sociale en communicatievaardigheden

Intake

Als jij je hebt opgegeven als kandidaat, doorloop je eerst een selectietraject ter voorbereiding op de meesterproef. Je ontvangt een vragenlijst, het zogenaamde intakeformulier, en je maakt een werkplanning voor het onderdeel worstmakerij en traiteur. Daarna vindt er een gesprek plaats. Dit wordt teruggekoppeld aan de Commissie Meesterproef.

Vervolgens wordt door de Commissie Meesterproef een advies gegeven of je op het niveau zit om te starten met de meesterproef. Tenslotte is de meestertitel een titel voor de slager die op het allerhoogste niveau bezig is met het slagersvak. Op basis van de intake worden die kandidaten geselecteerd die beschikken over de benodigde kennis, competenties en ervaring om de meesterproef uit te voeren.

Check het intakeformulier

Communicatie & ondernemerschap

Dit onderdeel van de meesterproef draait om sociale, communicatieve en ondernemersvaardigheden. Je schrijft je eigen bedrijfsplan dat je ook presenteert. Aan de hand van het bedrijfsplan toon je aan dat jij op het gebied van ondernemerschap en sociale en communicatieve vaardigheden op hoog niveau functioneert. Je laat jouw visie zien als ondernemer (ook al ben je dat misschien op dit moment niet), vakman en ambachtsman. Daarnaast presenteer je een persoonlijke werkplanning voor het onderdeel worstmakerij en traiteur. En leg je een theorietoets af waarmee je je vakkennis kan aantonen. Dit is het onderdeel ‘communicatie en ondernemerschap’ van de meesterproef. 

Vers vleesbewerking, worstmakerij & traiteur

De meesterproef bestaat uiteraard ook uit praktijkopdrachten. Het praktijkgedeelte bestaat uit twee onderdelen:

  • vers vleesbewerking
  • worstmakerij en traiteur

Tijdens de ‘vers vleesbewerking’ staan zaken centraal als levende inkoop, slachttechnieken, uitbenen, portioneren, vliezen en verdelen. Dit onderdeel vindt plaats op een vleesbewerkingsbedrijf. Bedwelmen en fixeren wordt uitgevoerd door een gecertificeerde slachter en niet door de kandidaat. 

Bij het onderdeel, worstmakerij en traiteur, produceer je in twee dagen tijd producten uit 11 productgroepen waarin 22 technieken zijn verwerkt. Dit onderdeel vindt plaats in jouw eigen bedrijf. De werkplanning die je hebt gemaakt, is de basis voor het onderdeel worstmakerij en traiteur. In onderstaand document krijg je meer inzicht hierin.

Elk onderdeel van de meesterproef wordt beoordeeld door 2 beoordelaars. Beoordelaars zijn vakmensen uit de branche die door de Stichting Meestertitels Slagersbranche zijn benoemd.

Bekijk de matrix productgroepen en technieken

Lees meer