Organisatie

De stichting beheert de meestertitel branche erkende meesterslager. Dit betekent niet alleen het onderhouden van de meestertitel branche erkende meesterslager maar ook het organiseren van de meesterproef.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Meestertitels Slagersbranche wordt gevormd door: Wim van den Brink van de KNS namens de werkgevers en Wilma Daams – Van Geyn namens de vakbonden. Tevens heeft Dennis van Dun, branche erkende meesterslager, zitting in het bestuur.

Commissie Meesterproef

De rol van de Commissie Meesterproef is het bewaken van het proces en kwaliteit tijdens elke meesterproef. Daarnaast vindt de besluitvorming bij de commissie plaats over het wel of niet toekennen van de meestertitel aan kandidaten die hun meesterproef hebben afgelegd.

Elke kandidaat wordt tijdens de drie onderdelen van de meesterproef beoordeeld door vakmensen uit de branche, de zogenaamde beoordelaars. Zij hebben een uitgebreide opleiding gehad en zijn vanuit hun eigen vakmanschap, kennis en opleiding goed voorbereid op hun functie. De Commissie Meesterproef ziet onder andere toe op juiste naleving bij elke beoordeling, gebruik protocollen en formulieren door de beoordelaars. De Commissie Meesterproef bestaat uit:

  • Ad Bergwerff, KNS-voorzitter en eigenaar Bergwerff’s Slagerijen
  • Gjalt Landman, voormalig Beleidsmedewerker Examinering/Certificering bij SVO vakopleiding food
  • Esther Murre, Adviesmanager Arbeidsmarkt 

Beoordelaars

Elke kandidaat wordt tijdens de drie onderdelen van de meesterproef beoordeeld door vakmensen uit de branche, de zogenaamde beoordelaars. Zij hebben een uitgebreide opleiding gehad en zijn vanuit hun eigen vakmanschap, kennis en opleiding goed voorbereid op hun functie. De Commissie Meesterproef ziet onder andere toe op juiste naleving bij elke beoordeling, gebruik protocollen en formulieren door de beoordelaars.

v.l.n.r.: Henk Burggraaf, Rein Hofman, Hans Hulshof, Herman ter Weele, Ben van den Berg, Simon Muilwijk, Ben Hansen, Richard den Otter, Bert de Jonge.

Niet op de foto: Arie Zeegers.

Secretariaat

Het bestuur en de Commissie Meesterproef wordt ondersteund door Arthur Tarmond, beleidsmedewerker Sociale Zaken bij de Koninklijke Nederlandse Slagers. Hij vervult de rol van secretaris.