Waar

Als je je opgeeft als kandidaat en opgaat voor de meesterproef dan staat je een intensief traject te wachten. Het praktijk-onderdeel duurt drie dagen en vindt plaats in je eigen bedrijf en deels extern op een gecertificeerd vleesbewerkingsbedrijf.

Het theoriegedeelte duurt 1 dag en vindt plaats op een externe locatie. Deze dagen vinden niet aansluitend plaats maar zijn verdeeld over het jaar.

Lees meer