Waarom is er een intake?

Door de intake worden de beste kandidaten geselecteerd die beschikken over de benodigde kennis, competenties en ervaring om de meesterproef uit te voeren. Aan de hand van de intake ontvang je van de Commissie Meesterproef een advies. Klik op onderstaande link om meer te lezen over dit advies.

Aan de hand van de intake - bestaande uit het invullen van het intakeformulier, het maken van een werkplanning voor het onderdeel worstmakerij & traiteur en een gesprek met een vertegenwoordiger van de Commissie Meesterproef - ontvang je van de Commissie Meesterproef een advies. Als jij beschikt over kennis, vaardigheden en ervaring die meesterwaardig is, ontvang je het advies om de meesterproef af te leggen.

Het kan zijn dat jij nog niet over de kennis, vaardigheid en ervaring beschikt waardoor het behalen van de meestertitel haalbaar is. Dan ontvang je een advies waarin beschreven staat op welke gebieden je kennis en vaardigheden moet opdoen, ophalen of uitbreiden om op een later moment op te gaan voor de meesterproef. Bij opnieuw aanmelden doorloop je weer de intake.

Dit advies is niet bindend.

Download het intakeformulier